Plānošana, pārvaldīšana, finanšu analīze:

  • tirgus situācijas un īpašuma labāka izmantošanas veida analīze;
  • sniedzam pilnu pakalpojumu kompleksu mantas īpašniekiem, t. sk. pārvaldīšana un administrēšana, izīrēšana, iznomāšana, ienākumu gūšanas plānošana, organizēšana u. c.;
  • līgumu noslēgšana un saistību izpildes kontrolēšana;
  • finanšu analīze.

Built with Berta