Nekustamā un kustamā īpašuma vērtēšana:

SIA “Objekts LV” sniedz nekustamā īpašuma – dzīvokļu, individuālo dzīvojamo apbūvju, zemes, komerctelpas, administratīvo un daudzdzīvokļu ēku, ražošanas ēku vērtējumu un kustamā – autotransporta, biroja aprīkojuma, tehnoloģisko iekārtu, “specifisku” kustamo mantu (mākslas priekšmetu, dārglietu u. c.) – vērtējumu visā Latvijā, sadarbojoties ar reģionālajiem partneriem, bet kustamā īpašuma – arī ārzemēs. Mūsu uzņēmums ir arī vienīgais, kas Latvijā vērtē transporta līdzekļus visu lielāko līzinga kompāniju klientiem.

Parasti mūsu klienti pasūta vērtējumus šādos gadījumos:

  • finansējuma piesaistīšanai (kreditēšana), t. sk. ātrās realizācijas un nākotnes vērtību noteikšanai;
  • īpašumu tirdzniecībai;
  • domstarpību un strīdus gadījumos;
  • ieguldījumiem uzņēmuma pamatkapitālā;
  • grāmatvedības uzskaitei;
  • ieguldījumu un zaudējumu novērtēšanai;
  • ekspertīžu veikšanai;
  • izsoļu sākuma cenu noteikšanai utt.

Vērtēšanas pakalpojumi tiek sniegti gan fiziskām, gan juridiskām personām. Darbi tiek veikti saskaņā ar LVS Īpašumu vērtēšanas standartiem, kā arī ar Eiropas un starptautiskiem vērtēšanas standartiem.

Built with Berta