Par mums

Pašlaik uzņēmumā strādā augsti kvalificēti darbinieki, galvenie speciālisti īpašumu vērtēšanā strādā jau kopš 1995.gada. SIA “Objekts LV” valdes priekšsēdētāja Gunta Šmata un valdes priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Krastiņa darbība šajā jomā ir no 1997.gada.

Mūsu speciālistu zināšanas un pieredze ir atzinīgi novērtēta daudzās valsts un pašvaldību institūcijās, t. sk. VAS “Privatizācijas aģentūra”, Rīgas Domē, Aizsardzības ministrijā, CSDD u. c., kā arī privātuzņēmumos, t. sk. visās lielākajās Latvijas bankās.

Mēs gribam uzsvērt, ka atzinību esam guvuši maksimāli pievēršot uzmanību vērtējuma objektivitātei un uzticamībai, kā arī vienmēr nodrošinām, lai speciālistu sagatavotās vērtēšanas atskaites vai ziņojumi būtu atbilstoši gan kvalitātes, gan vērtēšanas standartu kritērijiem.

Lai SIA “Objekts LV” spētu piepildīt izvirzītos mērķus, darbinieku zināšanas regulāri tiek papildinātas, niansētai zināšanu padziļināšanai apmeklējot kursus un seminārus par jaunāko nozarē. Ja novērtējamā īpašuma vai ar to saistītā projekta specifikas dēļ ir nepieciešamība pēc speciālistu piesaistes no ārpuses, uzņēmums sadarbojas ar sertificētiem ekspertiem, tāmētājiem, inženieriem un citiem speciālistiem, kas sniedz profesionālus risinājumus. Īpaši cieša sadarbība ir izveidojusies ar konsultatīvo sabiedrību “Conventus”, kas palīdz analizēt un risināt juridiskus jautājumus.

Mērķis

Mēs uzskatām un uzsveram, ka mūsdienīgam, uzticību pelnošam uzņēmumam ir jārūpējas par savu esošo un nākamo klientu ērtībām. Lai to panāktu, ir nepieciešams attīstīt nekustamā un kustamā īpašuma tirgū augstākās kvalitātes servisu, kā arī pildīt uzticama, profesionāla, lietišķa domubiedra un padomdevēja lomu, piedāvājot optimālus risinājumus un sniedzot profesionālus padomus, kas klientiem būtiski atvieglo lēmumu pieņemšanas procesu.

Built with Berta